Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 44 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $399 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
44
Mô tả dự án

The company required Typewriter.

If you have constant access to the Internet can be remote work

Requirements: responsibility, diligence, literacy and the ability to type.

From our side we provide a high and timely payment of wages and opportunity for career growth. The work will be as follows: you will retype text from scanned. Your task will be to process (print) the information in text files: doc in MSO Word.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online