Write some Articles

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $30 - $250 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 17

Mô Tả Dự Án

Need someone to write me an article of 300-400 words.

Take this article Are you mentally prepared to be an entrepreneur [url removed, login to view] and combine with the begining of chapter 3 of my book adn create an approx 300-400 word blog which can include my original content AND re-written sections of the Forbes article. I've also attached the books synopsis.. Books web-site is bgreenauthor.com.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online