Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $59 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Hello! We are looking for a person, who can write catchy and easy-to-read articles (different types)

We are not looking for smth boring, poor and out-of-facts! You need to be a good researcher, perfect in attractive copywriting, logically-minded and the same time keep it in easy way.

We have 3 niches and we need 10 articles to be done in every niche (totally 30). Maximum 400 per one article.

Niches: make up courses, real estate in Ajman and bakery.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online