Write some Articles

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 43

Mô Tả Dự Án

Article and Blogs Writing

I need webpages contents, articles and blogs writers on regular basis. You must be experienced and have creative ideas to write blogs. Blogs must be interesting and catchy to draw attention. Many of these writings will be used to draw more traffic to the sites.

Please reply with sample of your prior writings, let us your pricing and availability. Most of the writings will include about between 350 to 500 words.

Thanks

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online