Đã đóng

Write some Articles

Dự án này đã được trao cho ravishatandon với giá ₹16666 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹12500 - ₹37500 INR
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Need 800-1000 words articles on regular basis for a lifestyle and parenting blog.

Pay would be 200 INR per article.

Interested folks, please send samples of the blogs you have written.

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online