Còn mở

Write some Articles

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $368 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
57
Mô tả dự án

Singapore based marketing company is looking for freelance writers specialized in texts on technology, social media, latest apps etc.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online