Còn mở

Write some Articles

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹5847 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Looking for "How to" article writer for my blog based on Windows technology. Writer should have knowledge and proficiency on Active directory, DNS, DHCP, Exchage Server 2010,Exchange Server 2013,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2, Office 365, Azure.

Please do mentioned tiger at the beginning while bidding for this project.

Articles should be step by step how to articles with print screens for better understanding.

Word count would be upto 700 words per article.

Style of writing would be simple to understand.

It would be for long time.

Currently in need 10 articles and would provide keywords/reference links.

Payment would be 400 INR / article.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online