Còn mở

Write some Articles

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $25 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

Write 1000 word "investigative" type article. It will likely need about 1/2 hour of quality research and quality thinking followed by great reporter/journalist writing skills. Just guestimating on time but I hope you get the picture. Think Wall Street Journal reporter investigating the business of a lawyers or doctors office and how the business end could be improved.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online