Còn mở

Write some Articles - April 2017 (1)

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $22 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
37
Mô tả dự án

Hello all, I need English NATIVE writers only to add in my team. I will pay $2 per 500 words initially. Then $2.5 after a month and then finally $3 for 500 words. Chances are high to get increased rates only if you are consistent and good at work. ONLY ENGLISH NATIVES. No milestone, Payment after 15th day. Thanks

Bid fast, I will hire writers in next 24 - 48 hours or less

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online