Đã đóng

Write some Articles - LONG TERM

Dự án này đã nhận được 40 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $12 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 USD / hour
Tổng đặt giá
40
Mô tả dự án

Need a full time writer for long term basis. I need a writer who can write 100% english articles and fully grammatically correct. The article needs to be 100% plagiarism free. New writers are welcome who have a flair of writing and want to work hard. I only need serious writer who can write on a daily basis.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online