Đã đóng

Write some Articles about App Intrduction

Dự án này đã được trao cho rstanmoy với giá $50 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
48
Mô tả dự án

I need 5 unique articles about 5 iOS app, over 800 words each. Always remember no copy content, no rewrite content, and high quality to read. And you have to do everything in my requirements. Read the file carefully for the details!

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online