Còn mở

Write some Articles about cooking

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $124 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

I need you to write some articles. I need rewrite 10000 words - 20 articles

Fixed price

Required:

– Native English

– Interested in completing this job quickly for the fixed bid amount and receiving 5 star feedback

– Interested in potential longer term writing after the successful completion of this job

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online