Đã đóng

Write some Articles on chemistry

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹6200 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹3000 INR
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

HI I have a website on which I have posted videos for chemistry. I want a writer who can listen the videos and write articles for those video.

I have post 37 videos and want one article for each videos so total 37 articles of length about 400 words.

Writer has to listen video and write article on the topic. Rest I can explain in chat.

Good English no grammar mistakes and Original work is required. Need work in time line.

My site video links are

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online