Đã đóng

Write some Articles for our new blog

Dự án này đã nhận được 69 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R15941 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R10500 - R21000 ZAR
Tổng đặt giá
69
Mô tả dự án

Good Day

We have a new blog [url removed, login to view] . That we require someone to help us wright some articles for. You can apply to wright for any category. Each article must be 300 + words. Photos would be nice but are not required. Could you please let us know how much you would charge per post.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online