Đã đóng

Write some Investment Articles

Dự án này đã nhận được 41 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $88 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
41
Mô tả dự án

Looking for short investment research articles. The articles are to be on LatAm investment opportunities. What I'm looking for are articles that look like the ones found here: [url removed, login to view]

The articles don't have to be long, but should be about publicly traded LatAm securities. Will pay per article. Articles need to be in English.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online