Đã đóng

Write a swedish article about a famous person.

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là kr168 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr70 - kr192 SEK
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I'm looking for a swedish speaking person ( Dosen't have to be a native speaker, but have to write in a good level.) Have to be done before this friday, so a fast job have to be done.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online