Còn mở

Write a swedish article about a famous person.

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là kr168 SEK.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
kr70 - kr192 SEK
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

I'm looking for a swedish speaking person ( Dosen't have to be a native speaker, but have to write in a good level.) Have to be done before this friday, so a fast job have to be done.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online