Write 500 words article urgently

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $250 - $750 USD

Mô Tả Dự Án

I need one 500 word article urgenty. I want all writer to be fluent in english. You may be asked to handover a sample before writing. I'll pay 2 dollars for 500 words article. PLease agree only if you can.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online