Đã đóng

Write 500 words article urgently

Dự án này giờ đã đóng với ngân sách dự án là $250 - $750 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Mô tả dự án

I need one 500 word article urgenty. I want all writer to be fluent in english. You may be asked to handover a sample before writing. I'll pay 2 dollars for 500 words article. PLease agree only if you can.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online