Đã Đóng

Writing -- 2

I need you to write some articles. indian females preffered

Kỹ năng: Article Writing

Xem thêm: need write appraisal company, need indian articles, write articles need someone, need write money, need write, need write current events, hundreds articles need rewritten

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #13120946

4 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

$15 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.9
brightestwriter

Hello...I am a highly motivated writer with 7 Years experience in articles/content/academic writing. Also, I have a degree in Business Administration. As a native English speaker, I can guarantee the highest standard o Thêm

$15 USD trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
2.0
$10 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
0.4
$20 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0