Đã đóng

Writing Articles - Looking for Long Term writer

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹209 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

I need writers who can write articles on daily basis. Topics may vary and payment would be made weekly. Mostly INDIAN writers are preferred. Pay rate is 50 INR per 500 words for 1 month after that the payment will be increased based on quality of your work.

Those who have confidence over their writing should only bid here. I dont want time wasters to bid. Use the keyword "INR50" in your bid to confirm that you have read the instructions.

Happy Bidding!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online