Đã đóng

Writing Emails

Dự án này đã nhận được 38 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $116 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

Hello,

I am looking for someone to write promotional emails.

These emails are not ordinary ones, I want them with a story-telling style and then recommends the product after a story.

Please be sure you can do this before bidding and I would like to see a sample from your past work which matches with my requirements.

This is an ongoing project.

Thanks for bidding!

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online