Còn mở

Writing stories

Dự án này sẽ kết thúc trong 4 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $26 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$15 - $25 USD / hour
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

We need a writer who can write short stories. We have many topics and ideas for you. However, you can work on yours if you have good ideas on your own.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online