Đã hoàn thành

We are building a website and need content for it

Dự án này đã kết thúc thành công bởi bangpoltak với giá $23 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
39
Mô tả dự án

We have a 1 page website that need content for it.

it is for a local wordpress training that we are given.

please check the attach document.

Bid only if you can start today!

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online