Còn mở

1 article per week - long term- USA/UK/ Philippines writer only

Dự án này sẽ kết thúc trong 3 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $102 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
34
Mô tả dự án

I need minimum 4 articles per month (1 per week). Every article should be minimum 1000 words. Bid for 1 month

Native English only

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online