Đã hoàn thành

100 articles needed

Dự án này đã kết thúc thành công bởi rajat07me với giá $180 USD trong 6 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
6 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need 100 English articles, 300 characters per article, related with several different niches, I will give the specific keywords should mentioned.

All the articles should have right grammar, good logic and proofreading.

No copied/spinned/robot/scraped articles, once found, will no payment at all. 300 words/ article, type mistake, sorry, and all the punctuation and spaces will not be included.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online