Còn mở

content writers required 100 articles needed I will pay rs 100 for 700 words

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là ₹1654 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

content writers required 100 articles needed I will pay rs 100 for 700 words

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online