Còn mở

kenyan todays culture

Dự án này sẽ kết thúc vào 1 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $6 SGD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$3 - $10 SGD / hour
Tổng đặt giá
9
Mô tả dự án

Hello there,

I am looking to hire up to 2 virtual assistants to assist with a friend's company's work.

Scope:

- Manage 20-30 social profiles (Creation and managing)

- Post 100 forum posts on various forums regarding different topics and points based on weekly briefs provided.

- Keep 1 online excel copy of various accounts (social and forums)

- Take shifts to post (1 assistant on 9am to 3pm, and another assistant from 3pm to 9pm DAILY.

- Send daily reports on work done every day.

Will appreciate if a team of 2 virtual assistants with experience can send me a costing so that we can proceed once we finalize terms.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online