Đã đóng

I am looking for a technical tutorial writer

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $7 USD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$2 USD / hour
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I would like to start with 1 article first to see if you have the quality that we are looking for.

I would like to give a short introduction of our company. We are a Dutch hosting provider, our company was founded in 2010 and is located in Rotterdam you can view our website here [url removed, login to view]

We want to build a knowledge base for our customers, we already have one [url removed, login to view]

but we don't have enough articles simply due to lack of time. That's why we are looking for someone with enough technical knowledge who can write tutorials.

I already have one topic you can start with which is the following:

Linux Static IP Configuration (must cover IPv4 and IPv6 on CentOS 6 & 7, Debian 7 & 8, Ubuntu [url removed, login to view] and [url removed, login to view])

The article should include screenshots and if possible realtime implementations. If this is not possible you can also use un-watermarked screenshots from high quality.

Do you think you can do this?

I look forward to hearing from you soon.

Regards,

Muhammad Ali Nasir

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online