Đã đóng

I need a Dope Bio :)

Dự án này đã được trao cho revival786 với giá $49 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
12
Mô tả dự án

Hi there folk, I'm look for a person that can write with tons of personality! I need a 4 to 5 paragraph Bio written for yours truely....me. I'm a speaker/slash aspiring comedian with the emphisis on the "ASPIRING"! I have conten just need someone with hot skills to make it engaging. It would help if you were able to throw in a couple of milinial slang to spide it up. The purpose of this bio is to book engaments to speak to an audience from High School to 30yrs old. So let me know if you are up for the challenge....chat soon

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online