Đã đóng

I need an article writer

Dự án này đã nhận được 30 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹1278 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹600 - ₹1500 INR
Tổng đặt giá
30
Mô tả dự án

I pay $2.5/ 500 words and I want simply SEO articles mostly.

Please do not bid if you are unable to provide 5 articles a day ...

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online