Đã đóng

We need 100 articles. 20 original and 80 rewrite

Dự án này đã được trao cho Aamiya09 với giá $155 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
52
Mô tả dự án

need 100 articles. 20 original and 80 rewrite

500-520 word each

price 150 usd

time 5 days

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online