Đã đóng

We need a good article writers or guest bloggers

Dự án này đã nhận được 6 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €38 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€8 - €30 EUR
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We need a good article writers or guest bloggers. The Topic is WordPress. You need to write an article of 1200-1500 works on the benefits of using WordPress.

Example titles:

10 reasons why WordPress is the best CMS for your business

Top 10 Plugins for WP

Top 10 Free Plugins for WP

Top 10 Free Themes for WP

Beginners Guide For Installing Plugins in WordPress

Beginners Guide For Writing Post

10 of the Best WordPress Premium Themes

30 best Plugins for your WordPress website

The article has to be unique. (Wee do extensive plagiarism check and also ASCII, Unicode and semantic checks).

YOU CAN NO FOOL US SO DON'T EVEN TRY!

We require you to show us samples of your work, and a few paragraph text on this topic. The article must not be used on other sites.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online