Còn mở

I need a 300 words article

Dự án này sẽ kết thúc trong 2 ngày nữa và có mức đặt giá trung bình là $26 CAD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 CAD
Tổng đặt giá
46
Mô tả dự án

I want a 300 words article for my blog describing the City of Cairo, Egypt. The article should try to capture the most important aspect of the city.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online