Còn mở

I need a writing expert to write a report .. the report will contain 1-comparisons between results of three experiments 2-conclusionThe results already calculated

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là $42 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

I need a writing expert to write a report .. the report will contain

1-comparisons between results of three experiments

2-conclusion

The results already calculated

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online