Đã đóng

proofreading my business plan

Dự án này đã nhận được 138 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $287 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $300 USD
Tổng đặt giá
138
Mô tả dự án

Hi, i need good writer for my project i have business plan i want to proofread .. more detail i will share in chat box. thank you

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online