Đã đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $11 CAD / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$8 - $15 CAD / hour
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I'm about to launch a new travel site about tracking hacking.

Looking to hire a skilled and professional writer (English as a first language) with quick turnaround time to write blog posts. If you do a good job, I'll give you plenty of work as I'll need someone to help write blog posts daily.

- There's a lot of terrific articles on other travel sites, will need you to help rewrite the article so it's unique. SEO is an asset.

- I'll sometimes give you topics to write with point form notes.

- Sometimes, I'll need you to come up and write relevant blog articles.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online