Đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 18 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹274 INR / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹100 - ₹400 INR / hour
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

Hello, I'm looking for a writer who has previously worked with niche sites. It should include 2 articles a day. I will provide the products and the format required for reviewing and a buyer's guide. Also previous work sample is required. I am sorry but I cannot hire someone without having any proof of their previous work. Thank you for your time. Looking forward to hearing from you.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online