Đã đóng

Do some Blog Posting

Dự án này đã nhận được 26 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $129 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
26
Mô tả dự án

i have designed 13 websites about home maintenance services and i need some one to write 300 to 500 words SEO optimized articles for each page there will be hundreds of pages for every website you can check one of my website [url removed, login to view] aprox i have the same topics for all others websites also, please give me your price offer and also how many articles you or your team can complete every day

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online