Đã đóng

5 things every author needs -- 2

Dự án này đã được trao cho DdHardy với giá $250 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Tổng đặt giá
18
Mô tả dự án

I need an 1800-2200 word article titled "5 things every author needs" with five parts. Each part will be a short story involving a writer (in any field) and the thing/feeling/motivation/tool that writer needs.

Được trao cho:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online