Đã đóng

wikipedia articles

Dự án này đã nhận được 22 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ¥95 CNY / hour.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
¥16 - ¥65 CNY / hour
Tổng đặt giá
22
Mô tả dự án

Submitting an article in wikipedia for us.

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online