Đã đóng

5 x 700-1000 words article required

Dự án này đã nhận được 55 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $51 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
55
Mô tả dự án

I need 5 x (700-1000) words article written on ANY niche which relate to Gold or Metal.

Criteria as follows:

1. All articles must be plagiarism-free and 100% original and unique.

2. Personal and friendly tone.

3. Write naturally.

4. Always try to cite facts, statistics and link out to 2-3 credible sites within articles.

5. Provide at least 1 sample work.

5. Please write the word 'IM in, EAGLE!' when coming back to me.

Thanks.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online