I would like to hire an Article Writer

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 47

Mô Tả Dự Án

I have a quick 10 article writing job if you are interested in getting some 5* feedback on your freelance profile and potential long term work.

I will provide you with the article titles and would like you to research them and then write 500 word articles

Required:

– Native English

– Interested in completing this job quickly for the fixed bid amount and receiving 5* feedback

– interested in potential longer term writing assignment after the successful completion of this job

– Bid at or below the $50 for 10 articles

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online