Đã đóng

I would like to hire an Article Writer

Dự án này đã nhận được 47 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $41 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
47
Mô tả dự án

I have a quick 10 article writing job if you are interested in getting some 5* feedback on your freelance profile and potential long term work.

I will provide you with the article titles and would like you to research them and then write 500 word articles

Required:

– Native English

– Interested in completing this job quickly for the fixed bid amount and receiving 5* feedback

– interested in potential longer term writing assignment after the successful completion of this job

– Bid at or below the $50 for 10 articles

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online