Đã đóng

I would like to hire an Article Writer

Dự án này đã nhận được 14 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹3754 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
14
Mô tả dự án

Hi, We at [url removed, login to view] need an article writer who can research and write 1000 word articles over the topics we give them. We will provide a sample article and all you have to do is to write some articles in the same manner. Go through our website: [url removed, login to view] to know the kind of articles we are expecting.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online