Còn mở

I would like to hire an Article Writer

Dự án này sẽ kết thúc vào hôm nay và có mức đặt giá trung bình là €114 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€30 - €250 EUR
Tổng đặt giá
31
Mô tả dự án

Curriculum writer, please have to be only an recruiter.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online