Đã đóng

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 17 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $94 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
17
Mô tả dự án

I am looking for a french writer to write french content. I need a short essay (350-400 words) based on a given topic. I would like the essay to be completed by 4:45am EST (in 8 hours)

The information is below.

The topic is:

Qu'est-ce que, pour vous, un(e) Ami(e) avec un grand A?

Here aare some notes I found while doing some research on the topic:

«Ce mec est l’une des plus belles personnes que je connaisse. Quelqu’un de profondément gentil. On a vécu des choses qui nous permettent de savoir qui nous sommes vraiment. C’est un ami avec un grand A». Leila Bekhti

Ami avec un grand A = ami véritable, âme ami (I want to say soul friends) ami inconditionnel..

(= genuine)

1. [friend, interest] véritable

it's the real thing (= true friend) c'est l'ami avec un grand A

Thanks,

S

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online