Đã hoàn thành

I would like to hire a Content Writer - 15/02/2017 03:06 EST

Dự án này đã kết thúc thành công bởi SophiaaRoy với giá ₹3400 INR trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
23
Mô tả dự án

I am looking for content writer for my website. Its classified type website.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online