Đã đóng

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 20 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹2427 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
20
Mô tả dự án

We, at Powersolv, are looking for a content writer to write content in the IT domain for our services and to edit/enhance the existing content for the remaining pages of our website([url removed, login to view]) to align the content with the SEO aspect. The duration will be 2 weeks at max. We are also looking for a graphic designer to help us out with the images for the services. Content writer with IT expertise is preferred. Also, preference is for someone willing to work as closely as possible with us.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online