Đã đóng

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 49 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $89 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Tổng đặt giá
49
Mô tả dự án

I wanna create my blog for below topics:

- online money making opportunities

- business and success

- making money

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online