Đã đóng

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 33 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là ₹4659 INR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
₹1500 - ₹12500 INR
Tổng đặt giá
33
Mô tả dự án

I need a Content writer for tech blog.

Requirement :

1) 2 articles daily

2) on page seo (optional)

3) articles not more than 500 words and images

4) articles on latest technology tricks and news

website name : [url removed, login to view]

you can take idea from the website.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online