Đã đóng

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã nhận được 32 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £980 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£750 - £1500 GBP
Tổng đặt giá
32
Mô tả dự án

we wish to produce a high quality book about an artist , her works are fairly contemporary ,she has had an interesting life, several pieces well known, we have a lot of photos of for example her studios,working and examples of works .and a lot of notes about her works etc.

we need someone to write the text about her for the book.

the book will be given to collectors, potential clients, art critics etc to promote her work.

we are her european agents,

we need text within 6 weeks

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online