Đã hoàn thành

I would like to hire a Content Writer

Dự án này đã kết thúc thành công bởi happymarli với giá $230 USD trong 5 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
5 ngày
Tổng đặt giá
54
Mô tả dự án

For running my website, I need an SEO-writer, who is native English and could write new web pages (300 to 500 words) and edit the existed pages.

My website is about forklifts and heavy equipment.

If everything goes well, I am open to continuing the collaboration for creating more web pages and landing pages.

Được hoàn thành bởi:

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online